FANDOM


DAN Nampaikid
DanielNguyen
Vine Information
Full Name Daniel Nguyen
Followers 2M
Type of Vine Comedy
Personal Information
Nationality American
Location Boston; Los Angeles

Daniel "DAN" Trung Nghia Nguyen AKA Nampaikid (born October 6, 1993)

Daniel "DAN" Nguyễn Trung Nghĩa AKA Nampaikid (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1993) là một người Mĩ gốc Việt nổi danh trong lĩnh